Інформація для учнів | Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія            

0 800 500 225(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)

Короткий номер 116 111(безкоштовно з мобільних телефонів)

Громадська організація "Ла Страда-Україна"

Напрями консультацій
Інформаційно-просвітницькі консультації    85,4 %
Психологічні консультації    11,2 %
Правові консультації    3,4 %

Напрямки діяльності
Місія діяльності Центру:

Громадська міжнародна правозахисна організація, яка працює для забезпечення ґендерної рівності, запобігання всім видам ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держави.

Візія:

Незалежна, стала організація, відома на національному та міжнародному рівнях завдяки ефективній діяльності в обраних сферах щодо розбудови суспільства рівних прав та можливостей, без насильства та торгівлі людьми.

Завдання організації:

сприяння дотриманню прав людини, особливо жінок та дітей;
сприяння просуванню українського суспільства в напрямку до утвердження гендерної рівності у всії соціальних сферах;
сприяння запобіганню торгівлі людьми, інших проявів насильства, жорстокого поводження, особливо по відношенню до дітей;
сприяння протидії сексуальній комерційній експлуатації дітей, їх використання у проституції та порнографії;
  сприяння протидії сексуальній комерційній експлуатації дітей, їх використання у проституції та порнографії;
сприяння проведенню роботи по створенню та впровадженню ефективних механізмів подолання цих явищ шляхом налагодження та укріплення взаємодії державних, недержавних, міжнародних організацій;
  сприяння проведенню експертизи законодавчих актів на предмет дотримання прав людини, гендерної рівності в суспільстві, адекватності міжнародним документам та нормам;
   сприяння підвищенню рівня інформованості суспільства про права людини, досягнення гендерної рівності в суспільстві, необхідність ліквідації усіх форм насильства та жорстокого поводження;
   сприяння проведенню досліджень з зазначеної проблематики, організації конференцій, форумів, громадських акцій;
  сприяння більш глибокому розумінню умов і причин, що породжують проблеми насильства, дискримінації, торгівлі людьми, насильству та дискримінації в суспільстві;
 участь у підготовці рекомендацій по удосконаленню міжнародно-правової бази і гармонізації національного законодавства держав у зазначеній сфері;
 сприяння наданню інформаційної, наукової, консультаційної, методичної, організаційної і матеріально-технічної підтримки юридичним і фізичним особам, що приймають учать в програмах і проектах, спрямованих на дотримання прав людини, досягнення гендерної рівності в суспільстві;
 сприяння дотриманню прав українських громадян, які перебувають за кордоном та недопущення потрапляння їх до ситуації торгівлі людьми;
 сприяння реалізації інших перспективних задумів і проектів, пов’язаних з діяльністю Центру;
  пропаганда і широке розповсюдження ідей і цілей Центру, в тому числі з залученням засобів масової інформації і комунікації.
Вдосконалення державної політики та проведення досліджень

проведення досліджень з проблем торгівлі людьми, сексуальної експлуатації дітей, насильства, дискримінації в суспільстві, дотримання прав людини
участь у розробці міжнародних документів
вдосконалення національного законодавства
співробітництво з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном

 

Превентивно-освітня діяльність

ведення просвітницької діяльності серед молоді та дітей з тематики діяльності Центру
проведення  тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій  для фахівців
підготовка, видання та розповсюдження інформаційних та превентивних матеріалів
розробка, підготовка, видання та розповсюдження навчально-методичних та наукових матеріалів
співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, міжнародними організаціями з метою формування спільних стратегій превентивної роботи в напрямі протидії торгівлі людьми та ліквідації всіх форм дискримінації у суспільстві
„Ла Страда-Україна” є національним центром з розробки наукового та методичного забезпечення діяльності із запобігання торгівлі людьми, насильству та впровадження гендерної рівності

 

Інформаційна діяльність

співпраця із засобами масової інформації
підготовка та проведення інформаційних кампаній
створення та розповсюдження соціальної реклами
підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації з проблеми торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей на сайті Центру
систематична електронна розсилка новин щодо проблеми торгівлі людьми
підготовка та розсилка електронних інформаційних бюлетенів

 

Соціальна допомога потерпілим

організація та надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми (медична, психологічна, юридична допомога, надання тимчасового притулку, соціальний супровід, переадресація та ін.), а також членам їх родин
організація та надання допомоги дітям, потерпілим від торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та насильства
допомога та сприяння у пошуку українських громадян, які зникли за кордоном та поверненні в Україну
співпраця з дипломатичними установами зарубіжних країн в Україні та дипломатичними установами України за кордоном з метою надання допомоги потерпілим
робота по укріпленню мережі фахівців міжнародних, урядових та неурядових організацій з метою надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми
підготовка методичних матеріалів для соціальних працівників та представників неурядових організацій по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми
підготовка, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми та насильства

 

Робота "гарячої лінії"

організація роботи Національних „гарячих ліній” з питань запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей
надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дітей
надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми та насильства
постійне ведення та оновлення бази даних для надання консультацій по проблемі торгівлі людьми
розробка та видання інформаційних та методичних матеріалів для консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній”
організація та проведення тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів для консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній”
надання консультацій по електронній пошті з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства

 

Робота Електронної гарячої лінії з протидії дитячій порнографії в Інтернеті

організація роботи електронної гарячої лінії
адміністрування сайту гарячої лінії www.internetbezpeka.org.ua
співпраця з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном

http://internetbezpeka.org.ua

Переглядів: 606
Дата публікації: 13:10 22.05.2020
Директор

Войлокова Вікторія Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
Номенклатура справСтатутСтруктура та органи управління Кам’янською гімназієюКадровий склад гімназіїОсвітні програмиТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиЛіцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітиМова освітнього процесуВакантні посадиМатеріально-технічне забезпечення закладу освітиРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт про діяльність закладу освітиУмови доступності закладу освіти для людей з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послугиШтатний розписФінансова звітністьКошторис відділу освіти, молоді та спортуПлан асигнуваньЗапобігання та протидія булінгуНормативно-правова база доступу до публічної інформаціїВиписка з Єдиного державного реєструВибір та замовлення підручниківАтестація Кам’янського закладу освітиЗвернення громадянКнижковий фондНавчально-методична роботаПорядок зарахування, відрахування та переведення учнівПротоколиФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬНакази про зарахування до 1 класу
Дошкільний підрозділ
Інформація для випускників
Пошук